De wettelijke betalingstermijn

betalingenDe wet schrijft geen wettelijke minimum betalingstermijn voor. Meestal wordt de termijn om een factuur te voldoen beschreven in de algemene voorwaarden of contractueel vastgelegd. De betalingstermijn om een factuur te voldoen is in veel gevallen 30 dagen.

In het geval dat het contractueel is vastgelegd kan de betalingstermijn langer zijn (bijvoorbeeld 60 dagen). Dit geldt zeker wanneer het gaat om business to business, een bedrijf wat een ander bedrijf een factuur stuurt voor zijn diensten of goederen. Openstaande betalingen zijn namelijk soms een flinke strop voor bedrijven.

Aanmaning niet altijd nodig

Wanneer de betalingstermijn is verstreken hoef je als bedrijf geen aanmaning te sturen. Als het een consumenten relatie betreft is dit echter wel verplicht. Dus als je als bedrijf een factuur stuurt naar een consument moet er altijd na het verstrijken van de betalingstermijn nog een aanmaning worden verstuurd. Voor een bedrijf is dit dus niet verplicht maar de praktijk wijst uit dat dit veelal wel wordt gedaan. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er administratief gezien ergens iets is mis gegaan en als er meteen een incassobureau wordt ingeschakeld kan dit de relatie met de klant schaden. Veel bedrijven kiezen er voor om toch eerst vriendelijk doch dringend een herinnering te sturen zodat het bedrijf de kans krijgt alsnog zo snel mogelijk te betalen.

Mocht het zo zijn dat er na het sturen van de aanmaning nog steeds geen betaling is voldaan, dan kan het bedrijf incassokosten en zelfs rente in rekening brengen. Zeker wanneer het gaat om grote bedragen kan dit flink oplopen. Raadzaam is om altijd een incassobureau in te schakelen. Zij zijn hierin gespecialiseerd en de rekening gaat altijd naar het bedrijf dat de factuur moet betalen.

Written By leontien